BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 40

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) Khải Huyền 17 : 3 có cụm từ này: (mỗi ô một chữ)

Câu 2) Trưởng những người canh giữ các cửa đền tạm là :

Câu 3) Vua Sau-lơ chết vì :

Câu 4) Ai đã giết con sư tử?

Câu 5) Những người có chức hát xướng thuộc :

Câu 6) Một cụm từ được lặp lại 10 lần trong 1 đoạn Kinh Thánh: ( mỗi ô 1 ký tự )

Câu 7) Ô chữ (không dấu)
1
2
3
4
5
6
1 .
Dân số ký 26 : 33 có nhắc đến người này?
2 .
Tên cha của Sau-lơ?
3 .
Người này được nói đến trong Ê-sai 57 : 3?
4 .
Lu-ca 24 : 1 nói đến thứ mà các bà đem đến mộ Chúa Giê-xu?
5 .
I Các Vua 2 : 11 nói đến địa danh này ?
6 .
Đồ uống được dùng trong tiệc cưới tại Ca-na?
Ô chữ hàng dọc và địa chỉ Kinh Thánh hàng dọc: