BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 43

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Có bao nhiêu loại hoa, loại cây và loài động vật được nhắc đến trong Nhã Ca đoạn 2: (Không yêu cầu trưng dẫn Kinh Thánh)
Câu 2) : Tất cả vật liệu làm nên cái kiệu của Sa-lô-môn là vàng, bạc, vải điều?
Câu 3) : Điều nào con người không biết được?
Câu 4) : Sau khi rời khỏi những kẻ canh vòng quanh thành thì “tôi” gặp ai?
Câu 5) : Xem gió sẽ không gieo, xem mây sẽ gặt?
Câu 6) : Nối câu sao cho phù hợp:
A )
B )
C )
Câu 7) : Tìm câu Kinh Thánh có ý “tất cả đều có đôi”:
Câu 8) : Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 9) : Lời người khôn ngoan từ đây mà ra (mỗi ô 1 ký tự)
Câu 10) : Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau: