BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 20

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) VIẾT câu Kinh Thánh giống nhau được lặp lại 2 lần trong 1 đoạn Kinh Thánh :

Câu 2) Nối câu sao cho phù hợp:
A )

B )

C )

D )

E )

Câu 3) Sự cứu giúp của loài người là :

Câu 4) Tìm câu Kinh Thánh với gợi ý sau: (CHỈ TÌM CÂU KINH THÁNH PHÙ HỢP)

Câu 5) VIẾT câu Kinh Thánh có ý giống Rô-ma 2 : 6

Câu 6) Hoàn chỉnh câu Kinh Thánh sau :

Câu 7) Mỹ đức nào của Chúa tốt hơn mạng sống ? ( mỗi ô 1 chữ )

Câu 8) Chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) trong các câu sau:
Có 5 cụm từ “ nơi ẩn náu cao ”

Những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình

Ép-ra-im là cái chậu tắm rửa

Chúa là cái khiên đỡ chúng ta

Chúa ban cờ xí cho kẻ chống cự Ngài

Câu 9) Khi trên giường Đa-vit nhớ đến Chúa :

Câu 10) Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau: