BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 1

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) Tìm câu Kinh Thánh có ý tương tự Dân số ký 18 :26:

Câu 2) Việc nào sau đây liên quan trực tiếp đến người ngoại bang? (Chọn Đúng/Sai)
Sắm sửa 1 cái phòng cho Tô-bi-gia trong hành lang của đền Đức Chúa Trời (Xem thêm Nê-hê-mi 2:19 và 4:3)

Không cấp phần cho người Lê-vi

Mua bán vào ngày Sa-bát

Cưới vợ ngoại bang

Câu 3) Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:

Câu 4) Đây là khởi điểm của những rắc rối sau khi uống rượu: (mỗi ô 1 ký tự)

Câu 5) Trong ngày lập Ê-xơ-tê làm hoàng hậu, vua đã:

Câu 6) Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:

Câu 7) Con cháu của thầy tế lễ thượng phẩm đã lấy người ngoại bang làm vợ?

Câu 8) Điều nào sau đây ĐÚNG khi nói về việc hát khen ngợi:

Câu 9) Dân sự đã kết ước (chọn Đúng/Sai):
Không mua bán vào ngày Sa-bát

Làm việc chăm chỉ vào năm thứ 7

Không đòi nợ vào năm thứ 7

Không pha trộn hôn nhân với dân bản xứ

Câu 10) Ê-xơ-tê là người được ơn trước mặt: