BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 17

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Sau-lơ cho rằng:
Câu 2) : Những đặc điểm của Na-banh (chọn những câu đúng):
Dữ
Cứng cỏi
Hung ác
Lấy ơn trả oán
Điên dại
Ở gắt gỏng
Câu 3) : Điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) trước những câu sau:
Đa-vít tự trách mình vì đã cắt vạt áo tơi của Vua Sau-lơ
Vợ Na-banh là một người thông minh tốt đẹp
Đa-vít đi giải cứu dân Kê-i-la ngay sau khi được tin người Phi-li-tin đến cướp phá, hãm đánh Kê-i-la
Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của mỗi người
Khi Na-banh chết, Đa-vít không nhận biết Đức Giê-hô-va đã cản ông làm điều ác với Na-banh và nhà của người
Câu 4) : Điền tên nhân vật trước những câu dưới đây sau cho phù hợp:
Câu 5) : Liệt kê những người nữ được chép trong gia phổ của Chúa Jêsus:
Câu 6) : Nội dung sứ điệp của Giăng Báp-tít và Chúa Jêsus là (mỗi ô một từ - gợi ý: ô thứ 3 là từ "HÃY")
Câu 7) : Nước thiên đàng thuộc về những ai?
Câu 8) : Tìm câu kinh thánh mà lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong sách Ma-thi-ơ:
Câu 9) : Những hình ảnh Chúa Jêsus dùng để dạy chúng ta không nên lo lắng là:
Vợ con
Chim trời
Loài cỏ
Nhà cửa
Hoa huệ
Ruộng đất
Câu 10) : Tìm và ghi câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau: